Bourdalou in "Famille rose"porcelain -Yongzheng period 1723/1735

Main Image

Bourdalou in "Famille rose"porcelain -Yongzheng period 1723/1735